HR  |  EN  |  DE

DJELOKRUG

Većina naših usluga odnosi se na pravno savjetovanje i zastupanje vezano za:

poslovno i korporativno pravo (savjetovanje i sve korporativne ili slične usluge)

promet i razvoj nekretnina (property development) i građevinske pothvate

međunarodno financiranje

ugovore i usluge “po mjeri” (tailor-made)

zastupanje u svakovrsnim sudskim i drugim postupcima

alternativno rješavanje sporova